Termen & Uitleg

Wat betekenen nu eigenlijk al die termen zoals CADR, Co2 enz. Hieronder de uitleg:

CADR :

Clean Air Delivery Rate (CADR)De Clean Air Delivery Rate, afgekort CADR, geeft aan hoeveel kubieke meter de luchtreiniger per uur zuivert. Hierbij moet hij alle deeltjes uit de lucht zuiveren. De kwaliteit van de filters en de kracht van de luchtreiniger hebben invloed op de CADRwaarde.

Aangezien de tests doorgaan in dezelfde testomstandigheden voor elke luchtreiniger, hebben de drie CADR-waardes een een minimum- en maximumwaarde:

 • 10 – 450 voor de Clean Air Delivery Rate-waarde van partikels tabaksrook
 • 10 – 400 voor de Clean Air Delivery Rate-waarde van fijnstofdeeltjes
 • 25 – 450 voor de Clean Air Delivery Rate-waarde van pollen

Aan de hand van de CADR-waarde kan je dus afleiden hoe goed of slecht een bepaalde luchtreiniger presteert.

Hoe hoger de CADR-waarde van een luchtreiniger, hoe effectiever de luchtreiniger is op het gebied van verontreiniging uit de lucht filteren.

CCM:

De CCM waarde geeft aan hoeveel volume van een bepaald medium (vb. fijn stof, PM of gas ed.) efficiënt kan gefilterd worden door de luchtreiniger. De CCM-waarde is dus eigenlijk een goede indicator die bepaalt hoeveel schadelijke stoffen de luchtreiniger uit de lucht kan filteren.    

dB(A) :

Decibel: De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven.

FIJNSTOF:

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. De in de lucht rondzwevende fijnstof staat ook bekend als aerosol.[1]

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen, en benadeelt het bij kinderen de ontwikkeling van de longen.[2][3] De maximaal toegestane normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden.

In Vlaanderen en Nederland verliest een inwoner gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar door de chronische gezondheidseffecten van fijnstof.

ULTRA-FIJNSTOF:

Ultrafijn stof is fijn stof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. Ultrafijn stof komt vrij bij verbrandingsprocessen, zoals het stoken van hout, industrie, wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart. De grootte en samenstelling van de uitgestoten deeltjes varieert met de bron.

Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ieder deeltje is 10.000 keer kleiner dan een millimeter en niet met het oog te zien. Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijn stof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof. 

AEROSOL:

Aerosol is een mengsel van hele kleine vaste of vloeibare deeltjes in de lucht of een ander gas. Aerosol is een samengesteld woord. Aero en sol. Aero is een Grieks woord en betekent lucht. Sol is de afkorting van het Engelse woord solution. Dat betekent oplossing. Aerosolen kunnen natuurlijk zijn maar ook ontstaan door menselijke activiteiten. Voorbeelden van aerosolen zijn mist, nevel, stof, fijnstof en luchtvervuiling. Aerosolen zijn heel klein. Niet groter dan 1 micrometer. Ziektes kunnen zich ook verspreiden via aerosolen. Bijvoorbeeld via kleine druppeltjes in de adem. Deze worden ook wel bio-aerosols genoemd. Wat weer een afkorting is voor biologische aerosols. Tijdens de coronacrisis wordt veel gesproken over het verspreiden van het coronavirus via aerosolen.

POLLEN:

Bij een allergie voor pollen, ook wel hooikoorts genoemd, treedt er een allergische reactie op aan onder andere de luchtwegen na het inademen van stuifmeel (lichte pollen) dat vrij rondzweeft in de lucht. Dit stuifmeel is afkomstig van grassen, planten en bomen. Je kunt dan onder andere last krijgen van tranende ogen, rode ogen, niezen en een loopneus. Wanneer je last hebt van een pollenallergie betekent dat niet dat je allergisch bent voor alle pollen afkomstig van grassen, planten en bomen. De soorten pollen verschillen per gewas en worden per individu anders ontvangen.

HUISSTOFMIJT:

Bij een huisstofmijtallergie ben je niet allergisch voor deze minuscule beestjes zelf, maar voor hun uitwerpselen. Die zijn zo licht dat ze in de lucht terechtkomen en zo bij het inademen je lichaam binnenkomen. De klachten die dat veroorzaakt komen doordat je immuunsysteem denkt dat het wordt aangevallen, ook al zijn de uitwerpselen op zichzelf niet schadelijk.

Als je allergisch bent voor huisstofmijt dan kun je daarvan allerlei vervelende klachten krijgen. Bij huismijtallergie horen symptomen als veel moeten niezen, een loopneus of verstopte neus, jeuk in je neus, branderige of tranende ogen, vermoeidheid, hoofdpijn, een koortsig gevoel, spierpijn en benauwdheid. Ook kan het voor slaaptekort zorgen.

Je lichaam denkt namelijk dat de uitwerpselen van de stofmijt een schadelijke stof zijn en maakt antilichamen aan om deze stof te bestrijden. Hierdoor komt er histamine vrij, wat weer voor alle hooikoortsachtige klachten zorgt. Dat herhaalt zich bij iedere allergieaanval.

TVOC’s:

Waar staat Tvoc voor? De Nederlandse benaming voor TVOC is VOS, oftewel: Vluchtige Organische Stoffen. Het gaat hier om stoffen die snel verdampen. Deze chemicaliën komen onder andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers, en verf.

FORMALDEHYDE:

Formaldehyde is een kleurloos gas met een specifieke, prikkelende geur. Het komt in de handel voor als formaline, een oplossing van formaldehyde en water. Het is een voorbeeld van een vluchtige organische verbinding uit de grotere groep van de aldehyden. Formaldehyde kan vrijkomen uit producten en in de lucht terechtkomen. Het kan dan schadelijk zijn voor je gezondheid als je het inademt. De stof is mogelijk kankerverwekkend voor mensen. … Bij mensen met overgevoelige luchtwegen of astma kan het inademen van formaldehyde extra klachten veroorzaken. Formaldehyde zit onder andere in dakplaten, spaanplaat of MDF, triplex en multiplex, vloerbedekking, gordijnen, meubelbekleding, UF-schuim in spouwmuurisolatie, conserveermiddel en in rook van tabaksproducten.

OZON

Een molecuul van ozon (O3) bevat drie zuurstofatomen (O) die door elektronenparen met elkaar zijn verbonden. Zuurstofmoleculen (O2), die 21% van de Aarde atmosfeer vormen, bevatten twee zuurstofatomen.

In principe is ozon niets anders dan zuurstof waaraan zich een extra zuurstofmolecuul heeft gehecht. Dat gebeurt onder elektrische hoogspanning.

In de natuur wordt ozon geproduceerd bij bepaalde chemische reacties. Het bekendste voorbeeld is de ozonlaag, waar ozon wordt geproduceerd door de ultravioletstralen (UV) van de zon. Maar ozon wordt ook aangemaakt door de extreem hoge voltages die ontstaan bij onweersbuien. De opvallende geur die men ruikt na een onweersbui is de geur van ozon.

Maximaal aanvaardbare concentraties De maximaal aanvaardbare concentratie ozon ofwel MAC waarde voor ozon in Nederland is 0,06 ppm (ppm = part per million) voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag. Men mag bij ozonconcentratie van 0,3 ppm maximaal 15 minuten in de ruimte aanwezig zijn.

Zo wordt ozon in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt voor ontsmetting en in de papier- en textielindustrie voor de oxidatie van vervuiling in afvalwater. Het grote voordeel van ozon is het schone karakter omdat het stoffen alleen oxideert, waardoor nauwelijks bijproducten ontstaan. Doordat ozon een sterk herkenbare geur heeft, zullen zeer lage concentraties snel worden opgemerkt. Ook is er veel meetapparatuur voor ozondetectie beschikbaar. Daardoor is in het algemeen veilig om met ozon te werken.

CO2

Kooldioxide ook wel koolzuurgas (chemische formule CO2) is een zuur kleurloos gas. … Ook in de lucht kun je koolzuurgas niet ruiken of proeven. CO2 ofwel Koolstofdioxide bestaat uit 1 koolstofatoom en 2 zuurstofatomen. Koolzuurgas in water maakt koolzuur.

In- en Uitademen : Koolstofkringloop

Planten , algen en bepaalde bacteriën gebruiken energie uit zonlicht om koolhydraten (zeg maar suikers) uit koolstofdioxide en water te maken in een proces dat fotosynthese wordt genoemd. Hierbij wordt zuurstof als “afvalproduct” door de plant gemaakt. Op zijn beurt wordt zuurstof door mens en dier verbruikt (na inademing) en CO2 wordt als afval uitgeademd wanneer ze organische verbindingen in het lichaam maken om energie te produceren. Aangezien planten CO2 nodig hebben voor fotosynthese en mens en dier voor voedsel afhankelijk zijn van planten, is CO2 noodzakelijk voor het voortbestaan ​​van het leven op aarde. Het is dus een soort kringloop.

NO2:

Stikstofdioxide kan voor mensen schadelijk zijn. Dat komt omdat het door kan dringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen minder goed werken. Mensen kunnen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. NO2 is vooral afkomstig van verbrandingsprocessen door menselijke activiteiten. NO2 kan ook op natuurlijke wijze ontstaan, zoals bij bosbranden of door bliksem in de atmosfeer. Ook planten en bacteriën kunnen NO2 aanmaken in de bodem en in water. Stikstof is een gas dat overal om ons heen is. De lucht die we inademen bestaat voor 78% bestaat uit stikstof. … In de lucht zijn dat vooral stikstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak (NH3). Als deze stoffen met elkaar reageren kan fijnstof ontstaan.

HEPA-FILTERS:

HEPA is een afkorting van high-efficiency particulate air (hoewel ook andere benamingen bekend zijn) en is van toepassing op specifieke type luchtfilters die tussen minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle stofdeeltjes van 0,3 micrometer (µm) tegenhouden, afhankelijk van het specifieke filtertype.

Het HEPA-filter is ontworpen in de jaren veertig van de twintigste eeuw voor het Manhattan Project om de verspreiding van radioactieve verontreinigingen via de lucht te voorkomen. Het filter kwam commercieel beschikbaar in de jaren vijftig. De naam werd een beschermd handelsmerk en een algemene naam voor zeer efficiënte filters. Het filtermateriaal van een HEPA-filter bestaat uit zeer dunne glasvezels /polypropeen die in papier zijn gevat of een papieren filter die in willekeurige richting liggen. De dichtheid van de vezels en dikte van de mat bepalen hoe de afmetingen van de deeltjes die het doorlaat of juist afvangt. Het materiaal is NIET biologisch afbreekbaar en moet verbrand worden.

ELEKTROSTATISCHE IONISATIE

Een elektrostatisch filter haalt op basis van het ionisatie-principe (fijn)stof en andere schadelijke deeltjes zoals tabaksrook, bacteriën, schimmels, pollen, huisstofmijt, virussen en micro-organismen uit de lucht. De luchtreiniger verwijdert de vervuiling tot de kleinste fracties. De schadelijke deeltjes worden geëlimineerd en dus ONschadelijk gemaakt.

VIRUSSEN; ( Bron Wikipedia)

Een virus is heel klein, nog kleiner dan een lichaamscel. Een virus kan alleen worden gezien met een sterke microscoop. Virussen zijn veel kleiner dan bacteriën, hun afmetingen variëren tussen de vijf en tweehonderd nanometer; onder de gewone lichtmicroscoop kunnen ze dan ook niet worden waargenomen.

Een virus heeft jouw lichaam nodig om te kunnen groeien, want een virus heeft cellen nodig om te verdubbelen. Het virus komt binnen in je lichaam en zoekt een cel in je lichaam op en zorgt er voor dat die cel hetzelfde gaat doen als het virus zelf en er dus voor zorgt dat er nog meer cellen dat gaan doen. Eigenlijk worden al die celletjes dan ook virussen. Dus krijg je van één virusje, snel honderden virusjes. Dan kan het virus gaan barsten omdat hij te groot is. Dit is niet goed voor je lichaam en dan word je ziek.

Covid-19

De coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen met positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes. Deze krans bestaat uit grote, karakteristieke spike-eiwitten waarmee de virussen zich aan gastheercellen kunnen binden. Coronavirussen veroorzaken luchtweginfecties in amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Bij de mens veroorzaken de meeste varianten een vorm van verkoudheid, maar er bestaan ook meer dodelijke varianten die voor de ernstige ziektes SARS en MERS verantwoordelijk zijn.

Coronavirussen zijn grote, ruwweg bolvormige virussen met karakteristieke oppervlakte-eiwitten. Hun grootte is zeer variabel, maar de gemiddelde diameter ligt tussen de 80 en 120 nanometer. ( Een -hepa-filter van 300nm heeft dus geen enkele efficiëntie of effectiviteit mbt Covid-19 )

Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.[1] Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en kan sterfte tot gevolg hebben.

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 290.000 tot 650.000 doden.[3]Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tussen 2015 en 2020 overleden er gemiddeld per jaar in Nederland 6.443 personen direct of indirect aan griep.[4] De aantallen variëren echter sterk van jaar tot jaar. 

BACTERIEN

Bacteriën zijn eencellige organismen met een diameter van ongeveer 1 micrometer. Bacteriën zijn bijna overal te vinden. De meeste bacteriën zijn zo’n 1-5 µm (0,001-0,005 mm) lang. 

Bacteriën bezitten een celwand waardoor ze voorheen onterecht werden ingedeeld in het plantenrijk. Bacteriën zijn hele kleine levende wezens. Ze bestaan maar uit één cel en je kunt ze alleen zien met een microscoop.

Bacteriën kunnen allerlei ziekten veroorzaken. Ook besmettelijke ziekten zoals tuberculose, difterie, de pest en cholera. Je kunt je beschermen tegen bacteriën door je goed te wassen (vooral je handen), zonlicht, inenten en geneesmiddelen die de bacteriën doodmaken (desinfecteren). Gelukkig zijn de meeste bacteriën goede bacteriën. Wij hebben ze zelfs nodig om gezond te blijven.

Bacteriën vermenigvuldigen zich heel snel. Uit één enkele bacterie kunnen binnen één dag 70 miljoen nieuwe bacteriën ontstaan.

De meest bekende ziekmakende bacteriën in eten zijn:

 • Salmonella.
 • Campylobacter.
 • Listeria monocytogenes.
 • Bacillus cereus.
 • Clostridium botulinum.
 • Clostridium perfringens.
 • E. coli.
 • Staphylococcus aureus.

LUCHTREINIGER:

Met een luchtreiniger, ook wel luchtzuiveraar genoemd, haal je stof, bacteriën, allergenen en vieze geurtjes uit de lucht. Dit zorgt ervoor dat de klachten van bijvoorbeeld hooikoorts of astma verminderen en je thuis weer opgelucht ademhaalt. Waar een luchtreiniger bij helpt?

 1. Stof en fijnstof
 2. Rooklucht en nare geurtjes
 3. Klachten bij allergieën
 4. Klachten bij hooikoorts
 5. Klachten bij astma